BFF relevant articles

BFF Discipleship 2 Library

A great deal! Loads of helpful BFF discipleship resources in one place. Buy or see what is on the Discipleship Libraries.

Basic Discipleship Introduction and materials

Basic Step of Discipleship

Intermediate discipleship materials

Intermediate Step of Discipleship

Advanced Disciplehship

Advanced Step of Discipleship

Help oversea pastors by making donations to BFF!

Learn more!

 

BFF RSS index feed

Cebuano: Pagkab-ot Luyo sa Pagkauyamo: Mahimon usa ka Magbubuntog (D2)

Pagkab-ot Luyo sa Pagkauyamo: Mahimon usa ka Magbubuntog (D2): Sesyon #1

D2 Video Discipleship Training Seminar
D2 Reaching Beyond Mediocrity: Becoming an Overcomer


Ang Espiritu sa Magbubuntog

Pagkat-on sa pagpakigsaad uban sa walay paglaom karon!

Translated from English into Cebuano, Visaya

Rev. Paul J. Bucknell


Video Training: #1 Espiritu | #2 Pagpili | #3 Pagbaton | #4 Kadaugan
Overcome...: #5 Kabalaka | #6 Garbo | #7 Kailibgon | #8 Kasuko
Overcome...:#9 Kasub-anan | #10 Ingon nga Magbubuntog

D2 Index | D1 Seminar, Visaya Main Training Index


Cebuano: 4 foundational lessons

Pagkat-on sa pagpakigsaad uban sa walay paglaom karon!

Ang Espiritu sa Magbubuntog nagapakita sa kamahinungdanon sa paglaom ug unsaon nga makabaton sa lig-on nga pagsalig diha sa pulong sa Dios aron nga kitang tanan makalihok ngadto sa atong Espirituhanong paghamtong ngadto sa tibuok nga pagkahamtong.

Click video to view.

Pagkab-ot Luyo sa Pagkauyamo: Mahimon usa ka Magbubuntog (D2): Sesyon #1
D2 Video Discipleship Training Seminar
D2 Reaching Beyond Mediocrity: Becoming an Overcomer
Sesyon #1 - Ang Espiritu sa Magbubuntog: Download: Video | Audio

Ang Pagpakigbahin saKinabuhi ug Pagbansay

Questions to ponder:

Birth-to-Life

Cebuano / Visaya Digital LibraryPurchase the BFF Cebuano, Visaya Christian Digital Library!

Check out the BFF Cebuano, Visaya Library available at our BFF Store. This either can be downloaded when you desire or can get on a double-sided Library or thumbdrive. Includes all our many Cebuano, Visaya resources. Free to adapt and use!
If you are from Philippines, be sure to check our Seed Project for free resources (download only).

Next -> Listen or view Sesyon #2.

Directory of Discipleship Articles

Introduction to Discipleship's 3 Stages and The Flow
Basic Discipleship Stage
Basic discipleship stage and BFF materials.
Intermediate Discipleship Stage
intermediate discipleship stage and BFF materials.
Advanced Discipleship Stage
Advanced discipleship stage and BFF materials.
The Flow
Diagram of integrated Discipleship
Spirit-Dependent Teaching
7 principles on excellent teaching.
Designing discipleship curriculum
Stages and goals of discipleship
Discipleship Shapers
Learning how Christians grow
Understanding the Cycle of Decline and Revival (Judges 2)