BFF relevant articles

BFF Discipleship 2 Library

A great deal! Loads of helpful BFF discipleship resources in one place. Buy or see what is on the Discipleship Libraries.

Basic Discipleship Introduction and materials

Basic Step of Discipleship

Intermediate discipleship materials

Intermediate Step of Discipleship

Advanced Disciplehship

Advanced Step of Discipleship

Help oversea pastors by making donations to BFF!

Learn more!

 

BFF RSS index feed

Cebuano: Pagkab-ot Luyo sa Pagkauyamo: Mahimon usa ka Magbubuntog (D2)

Pagkab-ot Luyo sa Pagkauyamo: Mahimon usa ka Magbubuntog (D2): Sesyon #9

D2 Video Discipleship Training Seminar
D2 Reaching Beyond Mediocrity: Becoming an Overcomer


#9 Pagbuntog sa Kasub-anan: Pagdawat sa Paglaom sa Dios

Translated from English into Cebuano, Visaya

Rev. Paul J. Bucknell


Video Training: #1 Espiritu | #2 Pagpili | #3 Pagbaton | #4 Kadaugan
Overcome...: #5 Kabalaka | #6 Garbo | #7 Kailibgon | #8 Kasuko
Overcome...:#9 Kasub-anan | #10 Ingon nga Magbubuntog

D2 Index | D1 Seminar, Visaya Main Training Indexdepresion and PaglaomPagkat-on nga masayon sa mga Prinsepyo sa Pagtubo

Paglantaw para sa matabang gikan sa kasub-anan? Susiha ang gamut nga tinubdan sa mga kahiubos ug kasub-anan gikan sa kabahin sa Biblia. Pagbuntog sa kasub-anan, ug ang Ginoo magamit sa Iyang Paglaom diha kanimo nga madala kini ngadto sa uban!

Click below to view the video on Adopting God’s Hope, Overcoming Depression - Ingon nga Magbubuntog
Pagkab-ot Luyo sa Pagkauyamo: Mahimon usa ka Magbubuntog (D2):
D2 Reaching Beyond Mediocrity: Becoming an Overcomer
Downloads: Video | Audio

Our full set of exercises, slides and handouts are available as part of the BFF Cebuano, Visaya library! If you live in Philippines, you can get this for free, otherwise check out our store!

line

Overcoming Depression

Aplikasyon sa Kinabuhi

Ang Pagpakigbahin sa Kinabuhi ug Pagbansay

  1. Aduna ka bay mga higayon nga naka angkon ka ug kasub-anan? Nagalangkob ba kini sa ubang mga hitabo, higayon sa mga panahon, ug uban pa?

  2. Unsa ang duha ka kamatooran mahitungod sa Dios nga atong gayod nga hinumdoman sa pag pakig-away sa kasub-anan?

  3. Unsa man sa usa niini nga naka pasamok kanimo sa pagtoo? Ngano man?

  4. Heb.5:14 nagasulti nga ang hamtong nga magtoo anaa kaniya ang panghunahuna nga nabansay sa pag-ila sa mayo ug sa dautan. Paghatag ug usa ka pananglitan sa lugar nga makamaayo kanimo sa pagbansay?

  5. Mga Buluhaton: Mga pagbansay ug plano (chart) nga makatabang sa pagsabot ug pagbuntog sa kasub-anan.

Cebuano / Visaya Digital LibraryPurchase the BFF Cebuano, Visaya Christian Digital Library!

Check out the BFF Cebuano, Visaya Library available at our BFF Store. This either can be downloaded when you desire or can get on a double-sided Library or thumbdrive. Includes all our many Cebuano, Visaya resources. Free to adapt and use!
If you are from Philippines, be sure to check our Seed Project for free resources (download only).

Next ->Sesyon #10: View | Listen

Directory of Discipleship Articles

Introduction to Discipleship's 3 Stages and The Flow
Basic Discipleship Stage
Basic discipleship stage and BFF materials.
Intermediate Discipleship Stage
intermediate discipleship stage and BFF materials.
Advanced Discipleship Stage
Advanced discipleship stage and BFF materials.
The Flow
Diagram of integrated Discipleship
Spirit-Dependent Teaching
7 principles on excellent teaching.
Designing discipleship curriculum
Stages and goals of discipleship
Discipleship Shapers
Learning how Christians grow
Understanding the Cycle of Decline and Revival (Judges 2)