BFF relevant articles

BFF Discipleship 2 Library

A great deal! Loads of helpful BFF discipleship resources in one place. Buy or see what is on the Discipleship Libraries.

Basic Discipleship Introduction and materials

Basic Step of Discipleship

Intermediate discipleship materials

Intermediate Step of Discipleship

Advanced Disciplehship

Advanced Step of Discipleship

Help oversea pastors by making donations to BFF!

Learn more!

 

BFF RSS index feed

Cebuano: Pagkab-ot Luyo sa Pagkauyamo: Mahimon usa ka Magbubuntog (D2)

D2 Audio Discipleship Training Seminar: Sesyon #5

Pagkab-ot Luyo sa Pagkauyamo: Mahimon usa ka Magbubuntog (D2)
D2 Reaching Beyond Mediocrity: Becoming an Overcomer -

#5 Pagbuntog sa Kabalaka: Sa Pagpanagiya sa Kalinaw sa Dios

Translated from English into Cebuano, Visaya

Rev. Paul J. BucknellAudio Training: #1 Espiritu | #2 Pagpili | #3 Pagbaton | #4 Kadaugan
Overcome...: #5 Kabalaka | #6 Garbo | #7 Kailibgon | #8 Kasuko
Overcome...:#9 Kasub-anan | #10 Ingon nga Magbubuntog

D2 Video Index | D1 Seminar, Visaya Main Training IndexPulihi ang imong kabalaka ug pagduhaduha uban sa hingpit nga kalinaw sa Dios!

Ang Kabalaka makaapekto! Pagdiskobre unsaon nga makabuntog sa kabalaka pinaagi sa pagpangita sa kalinaw sa Dios. Pagkat-on unsa nga mga lakang sa pagpangita sa Kalinaw sa Dios!

Kasaysayan sa Kabalaka

Click to listen to the mp3 audio on Overcoming Anxiety - Pagbuntog sa Kabalaka: Sa Pagpanagiya sa Kalinaw sa Dios

Pagkab-ot Luyo sa Pagkauyamo: Mahimon usa ka Magbubuntog (D2): D2 Reaching Beyond Mediocrity: Becoming an Overcomer
Sesyon#5 Pagbuntog sa Kabalaka: Sa Pagpanagiya sa Kalinaw sa Dios
Downloads: Video | Audio

Our full set of exercises, slides and handouts are available as part of the BFF Cebuano, Visaya library! If you live in Philippines, you can get this for free, otherwise check out our store!

line

Aplikasyon sa Kinabuhi

Pagpakigbahin sa Kinabuhi

  1. Unsa ang mga ilhanan nga naa kanimo sa diha nga ikaw nabalaka?

  2. Nagatoo kaba kanunay sa Ginoo nga moatiman Sya kanimo bisan wala ka kakita nga gi-unsa? Isaysay.

  3. Unsa nga usa ka kabalaka nga naa sa imong hunahuna?

  4. Unsa nga pagduhaduha luyo niana?

  5. Ipasabot ang kalinaw sa Dios. Kanus-a nimo nasinati?

  6. Sa balay nga bulohaton: Imo bang gihimo ang pagka nerbyoso.

 

Cebuano / Visaya Digital LibraryPurchase the BFF Cebuano, Visaya Christian Digital Library!

Check out the BFF Cebuano, Visaya Library available at our BFF Store. This either can be downloaded when you desire or can get on a double-sided Library or thumbdrive. Includes all our many Cebuano, Visaya resources. Free to adapt and use!
If you are from Philippines, be sure to check our Seed Project for free resources (download only).

 

Next -> Listen or view Sesyon #6!

Directory of Discipleship Articles

Introduction to Discipleship's 3 Stages and The Flow
Basic Discipleship Stage
Basic discipleship stage and BFF materials.
Intermediate Discipleship Stage
intermediate discipleship stage and BFF materials.
Advanced Discipleship Stage
Advanced discipleship stage and BFF materials.
The Flow
Diagram of integrated Discipleship
Spirit-Dependent Teaching
7 principles on excellent teaching.
Designing discipleship curriculum
Stages and goals of discipleship
Discipleship Shapers
Learning how Christians grow
Understanding the Cycle of Decline and Revival (Judges 2)