BFF relevant articles

BFF Discipleship 2 Library

A great deal! Loads of helpful BFF discipleship resources in one place. Buy or see what is on the Discipleship Libraries.

Basic Discipleship Introduction and materials

Basic Step of Discipleship

Intermediate discipleship materials

Intermediate Step of Discipleship

Advanced Disciplehship

Advanced Step of Discipleship

Help oversea pastors by making donations to BFF!

Learn more!

 

BFF RSS index feed

Cebuano: Pagkab-ot Luyo sa Pagkauyamo: Mahimon usa ka Magbubuntog (D2)

D2 Audio Discipleship Training Seminar: Sesyon #8

Pagkab-ot Luyo sa Pagkauyamo: Mahimon usa ka Magbubuntog (D2)
D2 Reaching Beyond Mediocrity: Becoming an Overcomer -

#8 Pagbuntog sa Kasuko: Pagbaton sa Pailob sa Dios

Translated from English into Cebuano, Visaya

Rev. Paul J. Bucknell

Audio Training: #1 Espiritu | #2 Pagpili | #3 Pagbaton | #4 Kadaugan
Overcome...: #5 Kabalaka | #6 Garbo | #7 Kailibgon | #8 Kasuko
Overcome...:#9 Kasub-anan | #10 Ingon nga Magbubuntog

D2 Video Index | D1 Seminar, Visaya Main Training IndexKasukoAng paghatag ngadto sa Ginoo nga Sya ang magakontrol usa kini magatugot nga makabarog kita luyo sa kasuko ug pagdumot.

Bisan supak sa atong nasinati, kasuko mahimong mapugngan. Pagkat-on sa emosyonal ug spiritual nga sitwasyon sa kasuko ug kalulot, pailob ug kaluoy nga masmaayo kay sa pagka arogante nga pagtagad ngadto sa uban.

Click below to listen to the mp3 audio on Possessing God’s Patience, Overcoming Anger - Pagbuntog sa Kasuko: Pagbaton sa Pailob sa Dios

Pagkab-ot Luyo sa Pagkauyamo: Mahimon usa ka Magbubuntog (D2): D2 Reaching Beyond Mediocrity: Becoming an Overcomer
#8 Pagbuntog sa Kasuko: Pagbaton sa Pailob sa Dios
Downloads: Video | Audio

Our full set of exercises, slides and handouts are available as part of the BFF Cebuano, Visaya library! If you live in Philippines, you can get this for free, otherwise check out our store!

line

Aplikasyon sa kinabuhi: Batuni ang Pagpailob

Ang Pagpakigbahin sa Kinabuhi ug Pagban say

  1. Nasuko ka ba? Mahitungod sa unsa?

  2. Lisod ba ang paghunong sa kasuko? Unsa ba nga mga pamaagi nga gusto nimo nga ipaambit?

  3. Giunsa sa suko nga mga tawo sa paghimo sa mapintas nga mga butang?

  4. Pagpili usa ka bersekolo sa Biblia nga nagsulti mahitungod sa kasuko. Ibutang ang mga gitudlo diha sa imong kaugalingon mga pulong.

  5. Gihatag nga mga buluhaton: Mga Pagbansay ug Tsart sa pagtabang nga masabtan ang magbubuntog sa Kasuko.

 

Cebuano / Visaya Digital LibraryPurchase the BFF Cebuano, Visaya Christian Digital Library!

Check out the BFF Cebuano, Visaya Library available at our BFF Store. This either can be downloaded when you desire or can get on a double-sided Library or thumbdrive. Includes all our many Cebuano, Visaya resources. Free to adapt and use!
If you are from Philippines, be sure to check our Seed Project for free resources (download only).

Next -> Listen or view Sesyon #9!

Directory of Discipleship Articles

Introduction to Discipleship's 3 Stages and The Flow
Basic Discipleship Stage
Basic discipleship stage and BFF materials.
Intermediate Discipleship Stage
intermediate discipleship stage and BFF materials.
Advanced Discipleship Stage
Advanced discipleship stage and BFF materials.
The Flow
Diagram of integrated Discipleship
Spirit-Dependent Teaching
7 principles on excellent teaching.
Designing discipleship curriculum
Stages and goals of discipleship
Discipleship Shapers
Learning how Christians grow
Understanding the Cycle of Decline and Revival (Judges 2)