BFF relevant articles

BFF Discipleship 2 Library

A great deal! Loads of helpful BFF discipleship resources in one place. Buy or see what is on the Discipleship Libraries.

Basic Discipleship Introduction and materials

Basic Step of Discipleship

Intermediate discipleship materials

Intermediate Step of Discipleship

Advanced Disciplehship

Advanced Step of Discipleship

Help oversea pastors by making donations to BFF!

Learn more!

 

BFF RSS index feed

Cebuano: Pagkab-ot Luyo sa Pagkauyamo: Mahimon usa ka Magbubuntog (D2)

D2 Audio Discipleship Training Seminar: Sesyon #6

Pagkab-ot Luyo sa Pagkauyamo: Mahimon usa ka Magbubuntog (D2)
D2 Reaching Beyond Mediocrity: Becoming an Overcomer -

#6 Pagbuntog sa Garbo uban ang Pagpaubos

Translated from English into Cebuano, Visaya

Rev. Paul J. BucknellAudio Training: #1 Espiritu | #2 Pagpili | #3 Pagbaton | #4 Kadaugan
Overcome...: #5 Kabalaka | #6 Garbo | #7 Kailibgon | #8 Kasuko
Overcome...:#9 Kasub-anan | #10 Ingon nga Magbubuntog

D2 Video Index | D1 Seminar, Visaya Main Training IndexDesignPagpaubos maoy pinakagamhanan nga hinagiban batok sa garbo.

Ang Garbo usa ka dako nga kaaway sa tawo. Itugyan man nato ang tanan natong kasal-anan, apan ang garbo nagabaton ug dagkong kadautan pinaagi sa pagpugong kanato gikan sa tinuod nga paghinolsol ug pagmugna ug mga pader, nga nagapugong kanato sa pagpakig-u

Click below to listen to the mp3 audio on Clinging to Humility
Overcoming Pride- Pagbuntog sa Garbo uban ang Pagpaubos
!

Pagkab-ot Luyo sa Pagkauyamo: Mahimon usa ka Magbubuntog (D2): D2 Reaching Beyond Mediocrity: Becoming an Overcomer
Downloads: Video | Audio

Our full set of exercises, slides and handouts are available as part of the BFF Cebuano, Visaya library! If you live in Philippines, you can get this for free, otherwise check out our store!

line

Aplikasyon sa Kinabuhi: Isul-ob ang Pagkamapainubsanon

Pagpakigbahin sa Kinabuhi ug Buluhaton

  1. Paglista bisan usa lng ka bahin nga ikaw gisulayan nga mahimong garbuso.Unsa sa imong panghunahuna (pananglitan; mga tentasyon) nga nakapadani kanimo?

  2. Adunay upat ka ang-ang sa pagsulti uban sa garbo(katapusan sa pahina 1). Unsa’ng mayo nga lebel nga ikapakita nimo sa imong kinabuhi?

  3. Unsa nga pagpaubos nga naa nimo nga wala nimo masabtan? Unsa ang mga kinaiyahan sa tinood nga mapainubsanon ug unsaon sa pag-angkon niini (Num.12:3)?

  4. Buhata ang Buluhaton #1-4 pagbuntog sa garbo.

 

Cebuano / Visaya Digital LibraryPurchase the BFF Cebuano, Visaya Christian Digital Library!

Check out the BFF Cebuano, Visaya Library available at our BFF Store. This either can be downloaded when you desire or can get on a double-sided Library or thumbdrive. Includes all our many Cebuano, Visaya resources. Free to adapt and use!
If you are from Philippines, be sure to check our Seed Project for free resources (download only).

Next -> Lesson #7: View or listen!

Directory of Discipleship Articles

Introduction to Discipleship's 3 Stages and The Flow
Basic Discipleship Stage
Basic discipleship stage and BFF materials.
Intermediate Discipleship Stage
intermediate discipleship stage and BFF materials.
Advanced Discipleship Stage
Advanced discipleship stage and BFF materials.
The Flow
Diagram of integrated Discipleship
Spirit-Dependent Teaching
7 principles on excellent teaching.
Designing discipleship curriculum
Stages and goals of discipleship
Discipleship Shapers
Learning how Christians grow
Understanding the Cycle of Decline and Revival (Judges 2)